Menu

Lille åbning (opdateret)

image
17. januar 2021 kl. 09:11
Bestyrelsen har besluttet at åbne op for udendørs træning på kunstgræsbanen.
De nye retningslinjer gælder foreløbig frem til den 28. februar 2021.
Træningen skal foretages under de til enhver tidgældende restriktioner ift. Covid-19. Dette vil sige, at træning pt. kun må foregå i grupper på max. 5 personer.
De nu gældende træningstider kan ses under Info->Træningstider. Ønsker jeres hold/årgang at få en midlertidig træningstid, så send en mail med ønsket til naestformand@karlslundefodbold.dk
Ud fra Jeres tilbagemeldinger aftaler vi med hallens personale tiderne, hvornår der tændes lys på kunstgræsbanen.
Forudsætninger for start af træning:
  - Alle gældende restriktioner overholdes. Dette betydes bl.a., at der kun må trænes i grupper af 5 personer samt at der ikke må ændres på grupperne    under træningen.
  - Alle grupper skal oprettes i KAMPKLAR således vi kan foretage hurtig og struktureret smitte opfølgning.
  - Alle hold/årgange skal udpege en Corona kontrollør, der kontrollerer og alle restriktioner overholdes.
Der er sat sprit op i vores boldrum. Dette skal bruges til bolde og rekvisitter som holdene benytter.